Kirkegårdene

 

Jerslev kirkegård

Graver: Carsten Kamper Larsen

Kontor: Borgergade 33,
9740 Jerslev

Tlf. 98 83 18 33 – 23 32 76 93
Email: graver@jerslevkirke.dk

I 2019 blev Jerslev-Hellum-Mylund Kirker en del af fællesskabet omkring  Grøn Kirke. Læs om projekt "Grøn Kirke" her. I 2022 blev det også muligt at være med i projekt Grøn Kirkegård. Begge disse tiltag betyder, at vi har et stadig fokus på bæredygtighed og miljø både udendørs og indendørs. 

Vejledning ved valg af gravsted:                

Du har følgende muligheder for valg af gravsted på Jerslev-Mylund-Hellum Kirkegårde:

  1. Traditionelt kistegravsted med hæk omkring
  2. Kistegravsted i plæne-/anlægsområde
  3. Urnegravsted med hæk omkring   
  4. Urnegravsted i plæne-/anlægsområde                                      
  5. Ukendte – fællesgrav – i plæne

Desuden er der på Jerslev Kirkegård mulighed for kistebegravelse i et kombineret plæne-anlægsområde.

Der er altså to større forskelle, der gælder for både kister og urner:

  • Traditionelt gravsted med hæk omkring                                   
  • Gravsted i plæne

Traditionelt gravsted med hæk omkring

Her kan du indgå en renholdelsesaftale, som kan være etårig eller flerårig. Da gravsteder i plænen er underlagt vedtægterne for området, har du ved et traditionelt gravsted større mulighed for individuel påvirkning af gravstedets opbygning og udtryk.

Der skal indbetales til stiftsmidlerne for pasning og pleje af hække.

Kistegravsted i plæne

Du skal indgå en pasningsaftale, som dækker den fælles pasning af området. Denne pasningsaftale skal løbe i gravstedets fredningstid og fornys ved ny begravelse.

Gravstenen må højst være 80 cm bred og 60 cm høj. Det skal være en natursten med indhuggede bogstaver. Der må ikke være påsat tegn eller figurer af metal eller andet materiale.

Du må plante en plante der har skovkarakter ved stenens side. Graveren må beskære eller fjerne denne, hvis den når en højde på mere end en meter.

Urnegravsted i plæne

Her gælder de samme regler som ved kistegravsteder i plænen: dog må gravstene her højst være 60 cm bred og 40 cm høj.

Renholdelsesaftaler

Flerårig aftale

Kirkegården påtager sig aftaler om ren- og vedligeholdelse af gravstedet for en flerårig periode, evt. hele fredningstiden. Denne aftale er obligatorisk for gravsteder i plænen og for gravsteder i Jerslevs kombinationsanlæg.

Etårig aftale

Kirkegården påtager sig renholdelsen af gravstedet og sender en faktura hvert år til december.

Fredningstid

Fredningstiden er den tid et gravsted skal ligge urørt hen.

For kistegravsteder etableret efter 1. januar 2008 er fredningstiden 25 år. For urnegravsteder er fredningstiden 10 år.

Dette er også værd at vide

Før højtideligheden

Du træffer aftale med graveren om valg af gravsted.

Du bør være opmærksom på, at en begravelse på en lørdag udløser 50 % tillæg til prisen. 

Efter højtideligheden

Kirkegårdens personale indsamler blomster- og kransekort, hvis ikke andet forinden er aftalt. Disse lægges i en kuvert på pulten i våbenhuset og kan afhentes umiddelbart efter højtideligheden. Kirken aflåses kl. 16.

Personalet lægger blomster og kranse på gravstedet. Ligeledes fjerner personalet blomster og kranse, når de er ved at visne.

Ved et traditionelt gravsted med hæk omkring kontakter du graveren i passende tid efter begravelsen for at aftale nærmere om etablering af gravstedet. Ved begravelse i plæne vil du blive kontaktet angående pasningsaftale.

Ved bisættelse kontakter graveren dig når urnen er ankommet til kirkegården for aftale om nedsættelse.

Gravstedsejer

Kirkegården noterer den, der anmoder om begravelseshandlingen som indehaver af gravstedsretten/brugsretten. Det er også til denne at fakturaer og øvrige papirer sendes. Gravstedsretten videreføres ved arv. Husk derfor at orientere kirkegårdskontoret, hvis der skal noteres en anden ejer af gravstedet grundet dødsfald eller anden årsag. Desuden beder vi om at man kontakter kirkegårdskontoret ved adresseændring eller navneskift.

Urner

Urner kan nedsættes i et kistegravsted, også inden kistegravstedets fredningstids ophør.

Gravminder

Vær opmærksom på de specielle regler vedr. plænegravsteder samt de i vedtægterne omtalte regler vedr. hensynet til andre mennesker.

Der må ikke monteres billeder på gravminder.

Nedlæggelse af gravstedet

Når fredningstiden er udløbet kan gravstedet nedlægges. Kirkegården kan påtage sig at rydde gravstedet mod betaling.

Kirkegården sælger

Forårs- og sommerblomster (kan indgå i pasningsaftale)

Buketter (kan indgå i pasningsaftale)

Grandækning (kan indgå i pasningsaftale)

Kranse (kan indgå i pasningsaftale)

Dekorationer (kan indgå i pasningsaftale)

Planter

Flere typer ral

Flere typer sten, fx chaussésten, hveder, stavsten m.m.

Kirkegårdenes vedtægter

Kirkegårdenes vedtægter kan i øvrigt afklare de fleste spørgsmål man måtte have. De udleveres ved forespørgsel.

Prisliste for 2023 kan hentes her. 

 

Mylund og Hellum kirkegårde

Graver Finn M. Christensen

kontaktes på telefon:  21 70 53 77

E-mail: horsemosevej31@live.dk

Billede af Mylund Kirke og kirkegård Billede af Hellum Kirke og Kirkegård