Menighedsråd

Inge Bech Hansen
Formand
23 31 48 53
ingebechhansen@gmail.com

Jytte Christensen
Næstformand
22586465
joergeneriksen@outlook.dk

Bente Rønne Thomsen
Kasserer
27258134
br@spard.dk

Anne Skovsgaard
Kontaktperson
98 83 40 37
skovsgaard75@hotmail.com

Hans Jørgen Visby Johansen
Kirkeværge
60226573
visbyjohansen@gmail.com

Søren William Larsen
Medlem

Charlotte Bering Jørgensen
Medlem

Tenna Lyng Svensson
Medlem

Ann Sofi Lægsgaard Andersen
Sognepræst
98 83 19 70
asla@km.dk

   Menighedsrådsmøder